Nowogród Bobrzański

Aktualności

W związku z ciężkim lotem z Lizbony Zarząd Klubu Lotów Dalekodystansowych przedłuża konkurs o 10 dni w każdej strefie. Każdy uczestnik lotu z Lizbony otrzyma statuetkę MARATON EUROPY CENTRALNEJ-wręczenie na Wystawie Federacji Club Long Distance -Nowogród Bobrzański .

Potwierdzenie wypuszczenia gołębi w Lizbonie

KLUB DALEKODYSTANSOWY ORGANIZUJE  MARATON EUROPY LIZBONA 2.07.20191. Ducki Mirosław oddział Zielona Góra. PL- 368-14. 0-1 09.07.2019r. godz. 6.05. Strefa A odległość 2378 km

 2. Zjawin Zdzisław oddział Zielona Góra . PL-368-14 – 1-0. 15-07-2019. godz. 10. 27 Strefa A odleglość 2390 km

3 . Wyszyński Jerzy Łomża PL-384-15 0-1 28.07.2019 godz.15.06 1 gołąb Strefy C odległość 2820 km

4 . Rogala Sławomir oddział Radzyń Podl . PL-09-15 0-1 29.07.2019 godz. 8 . 15
2 gołąb Strefy C odległość 2811 km

5. Rogala Sławomir oddział Radzyń Podl. PL-09-15 1-0 07.08.2019 godz. 16 .08. 3.gołąb strefy C odleglość 2811 km

6. Suski Kazimierz oddział Żary PL-369-13 . 1-0 . 08.08.2019 godz.18.34 , 3. gołąb strefy A odległość 2331 km

7. Wacław Marek oddział Szczecin PL-416-14. 1-0 12.08.2019 godz.16.26 . 4 gołąb strefy A odległość 2402 km


8. Rytel Krzysztof – Chud Waldemar oddział Łuków PL-468-13. 0-1 14.08.2019 godz.16.58 strefa C odleglość 2801 km

9. Łobodziec Jan oddział Lubsko PL-361-14 1-0 . 30.08.2019 godz.14.15 strefa A.

.

.

10. Rogala Sławomir oddział Radzyń Podlaski PL-09-13 7.09.2019 godz. 7. 50 strefa C. odległość , 2811 km. 1 seria z lotu z Lizbony . Gratulacje dla hodowcy składa zarząd KLD .

Prezes KLD-1 omawia lot PAMIĘCI im.sp.ZBIGNIEWA KLIMA(5 rocznica śmierci)

Zarząd KLD z BURMISTRZEM NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
Hodowcy KLD z Firma DYSTANS
Prezes KLD wręcza puchar za PARYŻ-2019
DUCKI MIROSŁAW, KOMAN GRZEGORZ, ZAGAJEWSKI STANISŁAW-MISTRZOWIE LOTU MIĘDZYNARODOWEGO LONDYN-2019
Hodowcy KLD z Firma DYSTANS
Hodowcy KLD z Firma DYSTANS
PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE SPORTU GOŁĘBIARSKIEGO dla sponsorów KLD.m.in.PZM-SZCZECIN
CZOŁOWI HODOWCY KLD z BURMISTRZEM MIASTA


Uwagi dotyczące organizacji lotu: 
– Lot odbędzie się z Lizbony .

– Zgłoszenia punktów wkładań sms tel.795 497 367 
– Na lot z Lizbony  mogą wkładać hodowcy z całej Polski .
– Gołębie muszą być dowiezione w/w terminie do Nowogrodu Bobrzańskiego lub na ustalone w pózniejszym  terminie   punkty wkładań.  

 
– Na lot będą sporządzane odrębne listy Startowo-Zegarowe w dwóch egzemplarzach, 
– Gołębie wkładane na lot, będą miały opieczętowane lotka skrzydeł, jeden rodzaj obrączek gumowych .
– Nastawianie zegarów do konstantowania przylotów gołębi w dniu koszowania, 
w których może konstantować przylot swoich gołębi kilku hodowców . 
– Można używać tylko tradycyjne zegary, takie które mogą długo funkcjonować, 
– Otwieranie zegarów w siedzibie Klubu w Nowogrodzie Bobrzańskim . Hodowcy mogą również dokonać otwarcia zegarów w swoich macierzystych  Oddziałach . 
– Wszystkie przyloty gołębi obowiązkowo zgłaszane telefonicznie do organizatora lotu, 
– Prosi się o zgłaszanie udziału w locie do dnia: 01-06-2019r podając nazwisko, imię zgłaszającego, ilość gołębi, oddział, okręg do organizatora lotu, 
– Opłata od gołębia za lot. Lizbona 50 zł. Ilość wkładanych gołębi przez hodowcę nie ograniczona (opłata przeznaczona na organizację lotu) 
– wpłatę dokonuje sie na adres organizatora lotu. 
– Na lot z Lizbony nie wolno wkładać rocznych gołębi, 
– Będzie obowiązywała nastepująca rywalizacja z lotu Lizbona 2019 tzw. STREFOWA: 

1 – strefa (A) od 2330 km – 2450 km (Mistrzostwo strefy A) 
2 – strefa (B) od 2450 km – 2650  km (Mistrzostwo strefy B) 
3 – strefa (C) od 2650 km – ……….(Mistrzostwo strefy C) 

Hodowcy gołębi plasujacych się w strefach na miejscach 1-10  listy konkursowej otrzymują puchar + dyplom.     
Hodowcy biorący udział w locie obowiązkowo muszą dostarczyć na punkt wkładań potwierdzone przez 
Zarząd Oddziału dane współrzędne swojego gołębnika .
Komunikaty i przyloty gołębi będą publikowane na stronie internetowej http://klubdalekodystansowylizbona.pl/Serdecznie zapraszamy 
Informację można uzyskać pod numerem tel. 795 497 367


Zarzad KLD-1;podjął współprace firma COBA.Badania gołębi przed sezonem lotowym-to norma w gołębnikach mistrzowskich.Natomiast badania genetyczne DNA to nowe wyzwanie w sporcie gołębiarskim . Gołębie polskie pokonują dystanse 2 tys.km.Rekord POLSKI=2050km(Barcelona-Hajnowka)W 2019r.-z m.Bilbao i z m.Lizbona;nasze gołębie pokonają kolejne rekordy. Chińskie gołębie pokonują dystanse 3000km. Żeby uzyskać takie gołębie pomocne będą badania genów szybkościowych-dalekodystansowych. Profesor sp.Anker z Wegier(genetyk) wyhodował gołębie roczne które wracały z 3×1000 km. Gołębie K.RYTEL młode pokonały dystans 925km. (Minden-Łukow) .                            ZARZAD KLD-1  DOBRY LOT-2019 

Hodowca KLD -testuje 3 pary rozpłodowe na geny szybkościowe.Z pary gołębi ;z której wyniki badan-dają największe prawdopodobieństwo uzyskania lotników przeznacza:1 młodego do lotowania gołębniku testującym-COBA;2  młody jest testowany u hodowcy;lub na dowolnym WG.Wyniki będą publikowane na str. internetowej;i w czasopismach hodowców gołębi.Uczestnicy projektu skorzystają z pakietu badan genetycznych firmy COBA;cena badan promocyjna .ZARZAD-KLD. Termin zgłoszeń do 20.03.2019r.

Zarzad KLD-1;udostepnia pakiet badan genetycznych(firma COBA)dot.DNA-GEN LDHA-AA;plec;pochodzenie;prawdopodobienstwo dziedziczenia unikalnego genu dalekodystansowego.Badania przeprowadzi firma w Nowogrodzie Bobrzanskim(marzec/kwiecien);mozna przebadac pary rozplodowe i mlode.Mlode golebie beda testowane na WG DERBY-KLD-1.HODOWCO!!!MOZESZ SPRAWDZIC -CZY TWOJE GOLEBIE MAJA SZANSE W LOTACH MARATONSKICH ???Zgloszenia do badan do dn.20.03.2019r.e-mail;w.kuczyk@o2.pl;lub tel.795-497-367 

DN.03.03.2019r.odbyła się wystawa gołębi dalekodystansowych kat.M.>1000km. Targi i wystawa gołębi tradycyjnie odbywa się w miejscowości Wleń w Domu kultury. Hodowcy sekcji Wleń, czynnie pomogli przygotować wystawę . Serdecznie Dziękuje!!! Patronka miasta Wleń jest gołębiarka. Według legendy , gołębiarka i jej gołębie uratowały mieszkańców miasta od klęski głodu.Targi i wystawę odwiedziło dużo hodowców m.in. z woj. lubelskiego. Przybyłych gości przywitał Burmistrz z m.WLEN.Z NOVEGO MIASTA JIRI SVOBODA. Za współpracę transgraniczną wyróżniony został JIRI SVOBODA i z IG WEST-BERLIN, prezes klubu EBERHARD HENKEL, medal pamiątkowy otrzymał prezes sekcji Wleń-STANISLAW PACHOTA , statuetkę pamiątkową KLD wyróżniono Panią Dyrektor OKSiT-ANNA KOMSTA i burmistrza miasta Artura Zycha. Hodowców przywitał również prezes KLD-1 Władysław Kuczyk z Nowogrodu Bobrzańskiego . Gołębie oceniał sędzia FCI Edward Woźniak. Na wystawie powołano federacje klubów dalekodystansowych CZ-D-PL;prezes EBERHARD HENKEL z IG WEST BERLIN. Polska wschodnia wystawiła gołębie, które pokonały dystans 2 tys.km. Gołębie młode kol.Krzysztofa Rytel pokonały dystans 925km(z m.Minden) .Wyniki 10-tej wystawy: KAT.M.>1000 km

1m.Rogala Sławomir PL-09-14 7715=92,00pkt

2m. Rytel Krzysztof PL – 468- 13 – 1191 = 91,00 pkt

3m.Rogala Sławomir pl-09-12 8256 =91,00pkt.

  1m.Zjawin Zdzisław PL368-13-2907=91,50pkt           

2m.Zjawin Zdzisław PL368-11-2777=91.25pkt.                   

3 m . Korzeniowski Krzysztof PL367-11-6381KAT.M.>700km

1m.Zagajewski Stanisław PL330-14-5570=92,00pkt.

2m.Korzeniowski Krzysztof PL367-14-7772=91,75pkt

.3m.Korzeniowski Krzysztof PL367-14-6699=91,75pkt. 

KAT.Golebie roczne 1m.Powchowicz Waldemar PL255-17-5137=91,25pkt .              

KAT.Golebie mlode:1m.Sawicki Jan PL369-18-9143=92,00pkt

2m.Sawicki Jan PL369-18-9140=92.00pkt.

3m. Sawicki Jan PL369-18-9795pkt

Kategoria Mistrz 10 – tej wystawy: 3golebie.MISTRZ Sawicz Jan =275,75pkt.

VICEMISTRZ Korzeniowski Krzysztof =274,50pkt.

   2-   VICEMISTRZ Powchowicz Waldemar =274,00pkt.

w/w otrzymali puchary KLD.1m.2m.3m.w kat.-medale KLD 

Serdecznie gratulujemy hodowcom.

Zebranie KLD-1 odbędzie się dnia 14.04.2019r. o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim. Odbędzie się również swiąteczna loteria losowa dla Joasi z Jedliny Zdrój. Zdanie spisów gołębi (potw.o szczepieniu gołębi) Zapraszamy!!!